Ook al lijken de risico’s in geval van brand voor uw bedrijf klein, toch kan ook voor uw bedrijf de bedrijfsschadeverzekering zinvol, zo niet noodzakelijk zijn. Wanneer bepaalde activiteiten door schade in het gedrang komen, kunnen de financiële, commerciële en sociale gevolgen niet te overzien zijn.

Voorbeeld: in een melkveebedrijf zijn de activiteiten afhankelijk van de goede werking van de melkmachine. Wanneer deze door brand of andere schade (tijdelijk) niet werkt, kan daar een aanzienlijk deel verlies van omzet mee gepaard gaan, alsook extra kosten voor het melken in afwachting van de plaatsing van een nieuwe machine.

Voor een startende onderneming wordt het te betalen bedrag voor de bedrijfsschadeverzekering berekend op basis van het businessplan. Dit kan voor de nieuwe ondernemer nadelig lijken, aangezien een businessplan vaak te optimistisch is opgemaakt, in functie van de solvabiliteit van het bedrijf. Hiervoor is echter een uitweg voorzien: de bedrijfsleider kan de premie via regularisaties laten afstemmen op de werkelijk gerealiseerde cijfers. Zo kan hij, bij uitblijven van winsten en het lijden van schade, toch nog de doorlopende vaste kosten dekken.

Met name bedrijven bij wie de bedrijfsactiviteiten en omzet zo seizoensgebonden zijn, hebben baat bij het afsluiten van een bedrijfsschadeverzekering. Wanneer een schadegeval zich voordoet in het hoogseizoen, zullen de onrechtstreekse gevolgen des te groot zijn. De resultaten van een volledig jaar kunnen in gevaar komen.

Voorbeeld: een bedrijf specialiseert zich in de verkoop van ski- en snowboardmateriaal. Wanneer zich een schadegeval voordoet in de periode vlak voor het wintersportseizoen, zullen de voorraden niet tijdig aangevuld zijn. Het verlies van omzet is onmiddellijk, maar de vaste kosten kunnen maar met de omzet van het daaropvolgende jaar betaald worden.

Dit is een vraag die kan gesteld worden door vrije beroepen of dienstverlenende bedrijven, voor wie de bedrijfsactiviteiten relatief snel hervat kunnen worden op een andere locatie. Toch zullen ook hier vaak extra kosten verbonden zijn aan het herlokaliseren, denk maar aan de inrichting van nieuwe kantoorgebouwen, mailings voor het bekendmaken van het nieuwe adres, enz.

Een beperkte polis bedrijfsschadeverzekering, waarin enkel de vergoeding van extra kosten is opgenomen, kan voor deze bedrijven een optie zijn die de risico’s beperkt of zelfs doet verdwijnen.