Opgelet met de stroomuitval

oktober 01, 2014
posted by Super User
Geschreven: oktober 01, 2014

De aangekondigde stroomonderbrekingen kunnen ervoor zorgen dat uw bedrijf voor een lange tijd niet meer operationeel kan zijn. De bedrijfsschade die daaruit voortvloeit kan dan ook navenant zijn. Wie draait hiervoor op? Uw verzekering of kan u zich richten tot de stroomdistributeurs?

Bedrijfsschade door stroomonderbreking

De kans is groot dat de brandverzekering de gevreesde onderbrekingen niet zal dekken.

Of de schade gedekt wordt, hangt af van de bepalingen in het contract. We spreken dan alleen nog maar van de zakelijke schade meer zeker nog niet van het verlies van bedrijfsinkomsten of bedrijfsschade.
Daarvoor moet er nagekeken worden als de bedrijfsschadeverzekering hierop is aangepast.

Een goed onderhoud met uw makelaar is dus van groot belang om het verlies van inkomsten na een gedekt schadegeval op te vangen.