Hoe snel moet een verzekeraar uitbetalen bij schade? En hoeveel precies?
Een verzekering bedrijfsschade versnelt in elk geval zienderogen dit proces: hoe langer de maatschappij talmt met de uitbetaling, hoe meer het hen kost. Het is dus ook voor hen van primordiaal belang om de schade zo snel mogelijk te regelen.

Read more

De aangekondigde stroomonderbrekingen kunnen ervoor zorgen dat uw bedrijf voor een lange tijd niet meer operationeel kan zijn. De bedrijfsschade die daaruit voortvloeit kan dan ook navenant zijn. Wie draait hiervoor op? Uw verzekering of kan u zich richten tot de stroomdistributeurs?

Read more

Lokale brandverzekeraar: De Onderlinge Wingense Brandverzekering stopt met zijn activiteiten. Omwille van de vele grote schadegevallen die hen getroffen zijn het laatste jaar, met als belangrijkst de hagelschade van 6 juni, kunnen ze niet meer aan hun verplichtingen voldoen en houden ze er dan ook mee op.

Read more