Wat is een verzekering tegen bedrijfsschade?

Wat is het doel van een verzekering tegen bedrijfsschade?

De Bedrijfsschadeverzekering streeft ernaar de onderneming op een dergelijke manier te vergoeden dat ze in dezelfde financiële situatie gebracht wordt waarin ze zich zou hebben bevonden indien het schadegeval zich niet had voorgedaan.
De vergoeding omvat:

 • de vaste kosten en het bedrijfsresultaat in functie van de daling van de omzet;
 • de extra kosten die de bedrijfsleider maakt met de toestemming van de verzekeraar of deexpert om omzet te “redden” tijdens de uitkeringstermijn.Die extra kosten kunnen betrekking hebben op het huren van nieuwe lokalen in afwachting van de wederopbouw van het vernielde gebouw, op het huren van een machine in afwachting van de levering van een nieuwe machine, …Het bedrag van de extra kosten mag echter niet groter zijn dan de vergoeding die zou betaald zijn, indien de bedrijfsleider deze kosten niet zou hebben gemaakt.

Welke gevaren dekt de verzekering tegen bedrijfsschade precies?

De bedrijfsleider kan zich verzekeren tegen bedrijfsschade na brand, ontploffing, bliksem, botsing van luchtvaartuigen (de zogenaamde FLEXA-gevaren) in één van de bedrijfszetels, maar ook na machinebreuk of alle bouwplaatsrisico's. Op die manier worden de economische, sociale en financiële gevolgen gedekt, indien zich een schadegeval ten gevolge van deze verzekerde gevaren voordoet.

Optioneel kan hij ook voor de volgende waarborgen kiezen:

 • dekking na andere gevaren zoals storm, hagel, botsing van landvoertuigen, rook, waterschade, elektrische risico's, arbeidsconflicten, oproer, volksbewegingen, daden van vandalisme en kwaadwilligheid, de accidenteel inwerkingtreding van sprinklers, glasbreuk,…; Op de markt worden verschillende formules aangeboden waarbij de gedekte gevaren soms gecombineerd worden.
 • ontoegankelijkheid van het gebouw: dekking van de schade die de verzekerde oploopt wanneer een administratieve of rechterlijke overheid de toegang verbiedt tot de vestiging wegens brand of ontploffing in de buurt;
 • in gebreke blijven van leveranciers: dekking van de schade die de verzekerde oploopt wanneer hij zijn activiteiten volledig of gedeeltelijk moet onderbreken wegens brand of ontploffing in de vestiging van één van zijn leveranciers of toeleveranciers;
 • in gebreke blijven van klanten: dekking van de schade die de verzekerde oploopt wanneer hij zijn activiteiten volledig of gedeeltelijk moet onderbreken wegens brand of ontploffing in de vestiging van één van zijn klanten;
 • erelonen van de expert aangesteld door de verzekerde: terugbetaling van de erelonen die de verzekerde betaald heeft aan de expert die hij aangesteld heeft voor de schatting van de schade na een gedekt schadegeval;
 • bijkomende extra kosten: betaling van de kosten die de bedrijfsleider maakt om zijn bedrijf opnieuw aan de praat te krijgen. De bedrijfsleider wenst uiteraard zijn activiteiten zo snel mogelijk weer te hervatten. Soms volstaan de extra kosten echter niet en moet hij “bijkomende” extra kosten maken. Zo kan een drukker bijvoorbeeld de uitgave van zijn tijdschriften niet met een paar weken uitstellen. Met andere woorden hij moet, het koste wat het kost, een oplossing vinden.

De Bedrijfsschadeverzekering dekt de “bijkomende” extra kosten optioneel op voorwaarde dat:

 • ze noodzakelijk zijn om de toekomst van het bedrijf veilig te stellen en dat ze op een bedachtzame wijze gemaakt zijn;
 • ze goedgekeurd worden door de expert van de verzekeringsmaatschappij en voldoen aan alle basisvoorwaarden van de “extra kosten”.
 • ze verzekerd worden als een eerste risicodekking;
 • ze beperkt zijn in tijd en in aard;
 • ze gesplitst worden in tijd.

dekking van de lonen van de arbeiders: verschillende formules worden optioneel aangeboden

Wat dekt de verzekering tegen bedrijfsschade niet?

 • Volgens de modaliteiten van het contract is de bedrijfsschade ten gevolge van o.a. de volgende situaties niet gedekt:
  schade aan gebouwen in opbouw, alsook aan uitrustingen en materialen die geïnstalleerd worden of nog niet in productie zijn gebracht;
  wijzigingen, verbeteringen of aanpassingen van - al dan niet beschadigde - omschreven goederen bij herstelling of vervanging ervan na een materieel schadegeval;