Wat is bedrijfsschade?

 

Wat wordt door de verzekeraar beschouwd als bedrijfsschade?

Bedrijfsschade is een wijziging in het bedrijfsresultaat na een schadegeval. Het kan gaan om een daling van de omzet en/of een stijging van de kosten, gemaakt om de bedrijfsactiviteiten te kunnen verderzetten.

Read more

Wat is een verzekering tegen bedrijfsschade?

Wat is het doel van een verzekering tegen bedrijfsschade?

De Bedrijfsschadeverzekering streeft ernaar de onderneming op een dergelijke manier te vergoeden dat ze in dezelfde financiële situatie gebracht wordt waarin ze zich zou hebben bevonden indien het schadegeval zich niet had voorgedaan.
De vergoeding omvat:

  • de vaste kosten en het bedrijfsresultaat in functie van de daling van de omzet;
  • de extra kosten die de bedrijfsleider maakt met de toestemming van de verzekeraar of deexpert om omzet te “redden” tijdens de uitkeringstermijn.Die extra kosten kunnen betrekking hebben op het huren van nieuwe lokalen in afwachting van de wederopbouw van het vernielde gebouw, op het huren van een machine in afwachting van de levering van een nieuwe machine, …Het bedrag van de extra kosten mag echter niet groter zijn dan de vergoeding die zou betaald zijn, indien de bedrijfsleider deze kosten niet zou hebben gemaakt.
Lees Meer